Privacy verklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Swift MEGA Logistics kan (persoons) gegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Swift MEGA Logistics, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website van Swift MEGA Logistics verstrekt. Swift MEGA Logistics kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

PERSOONLIJKE INFORMATIE

Wanneer je je registreert op swiftonline.nl vragen wij je om je (persoonlijke) gegevens in te vullen. Een deel van deze informatie is vereist. Deze informatie is nodig om de diensten van Swift MEGA Logistics op correcte wijze te laten verlopen en om je te informeren over de status van je aanvraag of transportopdracht.

Je persoonlijke gegevens worden verzameld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en om aan onze verplichtingen te voldoen. Dit kan het uitvoeren van een transportopdracht zijn, het melden van de status van een transportopdracht of het verzenden van informatie over onze diensten. Persoonlijke- en bedrijfsgegevens en je orderhistorie worden opgeslagen op externe beveiligde servers.

Daarnaast kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrieven, zodat wij je kunnen informeren over onze diensten en/of aanbiedingen. Wij kunnen je zowel algemene als persoonlijke nieuwsbrieven sturen. Uitschrijven van onze e-mails? Open een e-mail en klik onderin op ‘afmelden’.

HOE LANG SWIFT MEGA LOGISTICS GEGEVENS BEWAART

Swift MEGA Logistics bewaart je (persoons)gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Zodra jij aangeeft niet langer jouw gegevens aan ons te willen verstrekken zullen wij deze op jouw verzoek verwijderen. Uiteraard proberen wij dit verzoek zo spoedig mogelijk te verwerken, maar houden een termijn in acht van 14 dagen vanaf het versturen van je verzoek.

DELEN MET DERDEN

Swift MEGA Logistics deelt je gegevens alléén met derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Swift MEGA Logistics worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en kijkgedrag op de website, oa. via Google Analytics & Google Tagmanager. Swift MEGA Logistics gebruikt deze informatie om de werking van de Website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en alleen in noodzakelijke gevallen aan derden verstrekt.

KLANTENSERVICE

Als je vragen hebt kun je ons bellen of mailen. Om je steeds weer snel en zo goed mogelijk te helpen, slaan we de contacthistorie op.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je (persoons)gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@swiftonline.nl

Swift MEGA Logistics zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Swift MEGA Logistics neemt de bescherming van jou gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Swift MEGA Logistics verzamelde (persoons) gegevens, neem dan contact op met Swift MEGA Logistics via privacy@swiftonline.nl

Swift MEGA Logistics is als volgt te bereiken:

 

085 - 0775077
planning@swiftonline.nl
BEL DIRECT: 085 - 0775077